• Be our guest. Stay a little longer and explore our website.

Future Proof Jobinterviews. De jump naar een vlotte onboarding.

Het valt mij op dat heel wat bedrijven in ICT inzetten op diverse trainingen voor hun medewerkers. Niet zo verwonderlijk daar deze sector prioritair inzet op innovatie. De context is zeer dynamisch. Wat vandaag innovatief is, kan snel ‘common practice’ zijn.

Vele start-ups, scale-ups en grown-ups zetten dan ook in op talentontwikkeling en bieden hun medewerkers de kans om trainingen te volgen en certificaten te behalen zodat hun expertise evolueert met de nieuwste evoluties op de markt. Hiervoor worden jaarlijks aanzienlijke budgetten uitgetrokken.

Deze inspanningen communiceren tijdens jobinterviews en een (indien mogelijk gepersonaliseerd) aanbod doen voor de onboarding van nieuw talent, loont. In onze dagelijkse contacten met experten in ICT & Industry 4.0 merken we dat naast een aantrekkelijk salarispakket, een goede work-life balance, transparante communicatie en een waarderende cultuur ook de mogelijkheden tot professionele groei met stip worden aangehaald om een next step of een carrière switch te maken.  

Een pakket voor training & coaching aanbieden is één zaak, over de concretisering en aanpak ervan communiceren een andere. Echter, door reeds tijdens jobinterviews te communiceren over professionaliseringsinitiatieven, krijgt de kandidaat een betere kijk op wat nodig is om een vlotte start te nemen én de interviewer een beter zicht op welke ondersteuning wenselijk is. Tijdens jobinterviews kunnen gemakkelijk vragen aan bod komen zoals: “Wat heb je nodig om succesvol te zijn?” “Welke training of coaching zou jij het meest appreciëren?”, en dit in combinatie met het verhelderen van een verzekerd of mogelijk aanbod en de modaliteiten (op welke manier, tijdspad, wat kan binnen de werkuren, …)

Wat geldt voor technische skills, geldt uiteraard ook voor soft skills. In menig vacature worden soft skills zoals sterke communicatievaardigheden, in team werken, gestructureerd zijn in aanpak, goede presentatie skills hebben, … als verworven beschouwd. Nochtans, waar potentieel is om te groeien, kan training dit proces versnellen, de zin om zich verder te bekwamen stimuleren, onzekerheden doen afnemen (‘Ah, oef, regelmatige oefening of een refresh is geen teken van zwakte’).

Wanneer de antwoorden op deze vragen resulteren in een concreet professionaliseringspakket, wordt dit een extra motivator voor de kandidaat.

Verder creëert het kansen voor een vlotte onboarding doordat:

  • het professionaliseringsaanbod concreet is van bij het begin. Het is duidelijk welke inhouden aangeboden (kunnen) worden.
  • de verschillende vormen van professionalisering concreet zijn. Het is duidelijk op welke manier expertise kan uitgediept worden. Training, coaching on the job, externe coaching, online trainingen, intervisies, …
  • bij aanvang een concrete tijdlijn met tussentijdse feedbackmomenten kan uitgewerkt worden. Er is ruimte voor een bespreking over wat al gelukt is, wat nog niet, welke expertise intern gedeeld kan worden, …

Future proof jobinterviews met aandacht voor training & coaching?
De magie zit in een goed gesprek, de motivatie in een concreet voorstel, het succes in wederzijds engagement.

Viviane Jehin
Talent Broker & Lecturer Future Proof HR aan UCLL

consultants, sales, management

hot opportunities