• Be our guest. Stay a little longer and explore our website.

'Wanted': Experten in ICT met sterke soft skills

27 januari 2021

Als Talent Broker in ICT & Industry 4.0 zoeken en matchen we talent in 5 domeinen: Cloud Innovation, Customer Experience, Data Analytics, AI, Cyber Security. Het hebben van sterke communicatieve vaardigheden staat met stip bovenaan het lijstje met verwachtingen. Niet zo verwonderlijk aangezien wij ons focussen op 3 levels: management, sales, consultancy.

De verwachtingen zijn, terecht, hoog gezien de complexiteit van de rollen waarin deze experten terecht komen. Echter, zelden wordt het begrip ‘sterke communicator’ concreet omschreven. Het lijkt zo vanzelfsprekend, zo simpel … En dat is het ook in theorie, in een notendop. Echter, de praktijk bewijst het tegendeel.

Het valt op dat kandidaten die ervaren worden als sterk in communicatie, vooral inzetten op concrete boodschappen, actief kunnen luisteren, hun noden duidelijk verwoorden en hun emoties vlot kunnen managen.

Kortom, experten in ICT met sterke communicatie skills:

  • geven constructief concrete boodschappen

Ze benoemen concreet wat ze waarderen, wat ze belangrijk vinden, wat ze minder zien zitten, … Ze doen dit op een positieve manier vanuit hun Ik (bijv. ‘Ik vind het belangrijk dat …’ ).

  • kunnen actief luisteren

Ze gaan voluit voor de dialoog en vermijden een monoloog. Ze geven aan dat ze luisteren door vragen te stellen vanuit een eerlijke interesse. Dit kunnen verdiepende vragen zijn om meer info te bekomen of de situatie te verhelderen (bijv. ‘Kan je mij iets meer vertellen over …?’). Regelmatig lassen ze checkvragen in om na te gaan of ze de context goed begrepen hebben. (bijv. ‘Klopt het dat …?)

  • zoeken connectie

Ze benoemen wat ze nodig hebben om een rol op te nemen, om zich goed te voelen in een job, om een project uit te rollen, … (bijv.' Ik heb nood aan een open cultuur'). Ze worden zelden emotioneel omdat ze tijdig over hun emoties communiceren. (bijv. Ik vind het lastig wanneer ik …).

Most wanted? Experten in ICT die de dingen concreet benoemen, actief luisteren en inzetten op een goede connectie.
Ze hebben de sleutels in handen voor het opbouwen van sterke professionele relaties.

Take a quick glance at our

hot opportunities